Centrum výskumu a vývoja, s. r. o.

výskumná, vývojová a poradenská činnosť v oblastiach efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie

Cirkulárna ekonomika

Zaoberáme sa využitím vedľajších produktov výroby biopalív s cieľom zabezpečiť úplnú bezodpadovosť takejto výroby.

O NÁS

Zastrešujeme výskumno-rozvojové aktivity už od roku 2020. Keďže nám záleží na zelenšej budúcnosti, našim hlavným zameraním je výskumná, vývojová a poradenská činnosť v oblastiach efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie.

AKTIVITY

Do nášho portfólia aktivít patrí najmä výskum využitia vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe etanolu a biodieslu. Zaoberáme sa využitím týchto produktov s cieľom naplniť víziu cirkulárnej ekonomiky a zabezpečiť bezodpadovosť výroby s vyššou pridanou hodnotou. Naše aktivity sa koncentrujú nielen na oblasť biopalív, ale aj na oblasti výroby bioplynu, vodíka či elektrickej energie.

Vedľajšie produkty

Výskum využitia vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe etanolu a biodieslu

Cirkulárna ekonomika

Uskutočňujeme víziu cirkulárnej ekonomiky a zabezpečujeme úplnú bezodpadovosť s vyššou pridanou hodnotou vedľajších produktov výroby

Iné zdroje čistej energie

zameriavame sa aj na oblasti výroby bioplynu, vodíka či elektrickej energie

© 2023 Centrum výskumu a vývoja, s. r. o., Trnavská cesta 7, 920 41 Leopoldov, IČO: 45 977 429